Obowiązki świadków na ślubie i weselu

Formalnie zadaniem świadków jest jedynie złożenie podpisu na akcie ślubu, lecz w praktyce ich rola jest znacznie większa. To oni powinni wspierać parę młodą przy organizacji wesela, służyć radą i pomocą, być tzw. „prawą ręką”.

Rola świadkowej zaczyna się długo przed weselem

Pannie młodej należy pomóc przy wyborze sukienki, dodatków czy fryzury. Niepisanym obowiązkiem jest organizacja wieczoru panieńskiego. Podczas całego wesela świadkowa powinna dbać o makijaż, fryzurę i suknie panny młodej. Dobrze by miała przy sobie kosmetyki, tabletki przeciwbólowe, nitkę i igłę.

Świadek, tak jak i świadkowa

może pomagać przy wyborze stroju oraz zająć się organizacją wieczoru kawalerskiego. Podczas ceremonii jest odpowiedzialny za obrączki. Jego zadaniem jest (w przypadku tradycyjnie organizowanego wesela) dbanie o alkohol na stołach i dopilnowanie, by gościom niczego nie zabrakło. Miłą tradycją jest także wzniesienie przez świadka pierwszego toastu.

Coraz częstszym polskim zwyczajem jest tzw. lista prezentów. Nad nią też zazwyczaj czuwają świadkowie młodych.

Kto może być świadkiem?

Świadkiem może być osoba, która ukończyła osiemnaście lat. Świadkowie mogą być tej samej płci, najczęściej są nimi osoby z najbliższej rodziny, lub przyjaciele.

Takie role dyktuje polska tradycja, w praktyce bywa jednak różnie. Na weselach organizowanych przez ślubnych konsultantów dużą część (a niekiedy wszystkie) z wymienionych obowiązków przejmują właśnie oni. Wtedy rolą świadków jest przede wszystkim duchowe wspieranie młodych.